Wednesday, March 22, 2017

Từ Optimus G đến G6: Nỗ lực không ngừng nghỉ của LG - ICT News

#LGOptimus

ICT News

Từ Optimus G đến G6: Nỗ lực không ngừng nghỉ của LG
ICT News
Gia đình LG G không bắt đầu từ G1. G1 là tên smartphone Android đầu tiên và do HTC sản xuất. Thay vào đó, chúng ta có Optimus G, ra mắt năm 2012 và là smartphone đầu tiên của LG mang nhãn hiệu G. Nó xuất hiện ngay sau Nexus 4 nên cấu hình và ...via lg optimus - Google News