Saturday, May 26, 2018

Camera smartphone kết hợp trí tuệ nhân tạo sẽ là xu hướng trong thời gian tới - Viet Times Australia

#LGOptimus

Viet Times Australia

Camera smartphone kết hợp trí tuệ nhân tạo sẽ là xu hướng trong thời gian tới
Viet Times Australia
Thậm chí một số model cũ hơn như LG Optimus 3D và HTC Evo 3D đã thử nghiệm camera kép cho mục đích tạo hình ảnh 3D từ năm 2011. Xóa phông như DSLR. Tất cả nỗ lực từ nâng độ phân giải, kích thước pixel, chất lượng ảnh... đều có mục đích chính ...

and more »


via lg optimus - Google News

Friday, May 25, 2018

TFSource News! PotP Unicronus, X2 Big Computer, ZT Racket, DX9 Gabriel, Weijiang Omega Guard & More! - Tformers.com

#LGOptimus

TFSource News! PotP Unicronus, X2 Big Computer, ZT Racket, DX9 Gabriel, Weijiang Omega Guard & More!
Tformers.com
Transformers Legends Series - LG-EX Grand Maximus - Transformers Legends Series - LG-EX - Greatshot - Transformers Studio ... Spark - Blaster & Double Hook for MPM-4 Optimus Prime - Badcube - Old Time Series - OTS-14 Steamroll and OTS-15 Reconvia lg optimus - Google News

TFSource News! PotP Unicronus, X2 Big Computer, ZT Racket, DX9 Gabriel, Weijiang Omega Guard & More! - Tformers.com

#LGOptimus

TFSource News! PotP Unicronus, X2 Big Computer, ZT Racket, DX9 Gabriel, Weijiang Omega Guard & More!
Tformers.com
Transformers Legends Series - LG-EX Grand Maximus - Transformers Legends Series - LG-EX - Greatshot - Transformers Studio ... Spark - Blaster & Double Hook for MPM-4 Optimus Prime - Badcube - Old Time Series - OTS-14 Steamroll and OTS-15 Reconvia lg optimus - Google News

RobotKingdom.com Newsletter #1430 - seibertron.com

#LGOptimus

seibertron.com

RobotKingdom.com Newsletter #1430
seibertron.com
US$44.9. https://ift.tt/2wA1RoO. DNA DESIGN DK-05 LG-EX Grand Maximus Upgrade Kit. .... Hasbro x ThreeA : OPTIMUS PRIME Transformers The Last Knight Premium Scale Collectible Series. Preorder. Available in 1st Quarter 2018.via lg optimus - Google News

ROBOTKINGDOM.COM Newsletter #1430 - Tformers.com

#LGOptimus

ROBOTKINGDOM.COM Newsletter #1430
Tformers.com
US$44.9. https://ift.tt/2wA1RoO. DNA DESIGN DK-05 LG-EX Grand Maximus Upgrade Kit. .... Hasbro x ThreeA : OPTIMUS PRIME Transformers The Last Knight Premium Scale Collectible Series. Preorder. Available in 1st Quarter 2018.via lg optimus - Google News