Sunday, January 8, 2017

Có thể bạn không tin nhưng 5 chiếc điện thoại này có tên trong sách kỉ lục thế giới - Kênh 14

#LGOptimus

Kênh 14

Có thể bạn không tin nhưng 5 chiếc điện thoại này có tên trong sách kỉ lục thế giới
Kênh 14
Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết LG Optimus 2X hiện vẫn đang có tên trong danh sách ki lục thế giới Guiness vì là chiếc smartphone đầu tiên có chip hai nhân. Tin hay không tùy bạn nhưng vào năm 2011, điện thoại hai nhân thực sự là một đột phá công nghệ.via lg optimus - Google News