Wednesday, August 2, 2017

Ngược dòng thời gian: Điểm lại các dấu mốc về cuộc đua số nhân CPU trên smartphone - GenK (lời tuyên bố phát cho các báo)

#LGOptimus

GenK (lời tuyên bố phát cho các báo)

Ngược dòng thời gian: Điểm lại các dấu mốc về cuộc đua số nhân CPU trên smartphone
GenK (lời tuyên bố phát cho các báo)
Đó chính là số nhân trên CPU và thế giới đã được chứng kiến LG Optimus 2X- smartphone 2 nhân đầu tiên được LG trình làng vào năm 2011. Nhà cung cấp con chip cho LG lúc bấy giờ là Nvidia với Tegra 2 AP20H gồm 2 nhân Cortex A9. Với lý thuyết là ...via lg optimus - Google News