Wednesday, June 28, 2017

Biên niên sử quá trình hình thành và phát triển của camera trên smartphone - GenK (lời tuyên bố phát cho các báo)

#LGOptimus

Biên niên sử quá trình hình thành và phát triển của camera trên smartphone
GenK (lời tuyên bố phát cho các báo)
HTC One M8 sử dụng nó ngay từ năm 2014 và thậm chí những mẫu điện thoại cũ hơn như LG Optimus 3D và HTC Evo 3D đã thử nghiệm camera lập thể từ năm 2011. Trong tương lai, khi băng thông dữ liệu di động được cải thiện và các công nghệ hiển thị ...

and more »


via lg optimus - Google News