Tuesday, May 16, 2017

Vỏ bảo vệ mang công nghệ 3D đến smartphone và tablet - Báo Thanh Niên

#LGOptimus

Báo Thanh Niên

Vỏ bảo vệ mang công nghệ 3D đến smartphone và tablet
Báo Thanh Niên
Theo PhoneArena, sau khi chụp MOPIC 3D lên màn hình smartphone hoặc tablet, bạn sẽ được thưởng thức trải nghiệm hiệu ứng 3D không cần kính, tương tự như những gì mà bạn có thể thấy trên Nintendo 3DS và LG Optimus 3D. Ở thời điểm hiện tại các ...via lg optimus - Google News