Wednesday, May 3, 2017

Vì sao iPhone 8 nên có thiết kế camera sau kép dọc? - Tin tức 24h

#LGOptimus

Tin tức 24h

Vì sao iPhone 8 nên có thiết kế camera sau kép dọc?
Tin tức 24h
LG Optimus 3D cũng có camera sau kép dọc điện thoại. Vấn đề đặt ra ở cả 2 thiết bị trên là hạn chế hiệu ứng lập thể do sự di chuyển của người dùng. Ngay sau đó, điều này đã được giải quyết bằng cách sử dụng công nghệ head/ eye tracking (theo dõi đầu/ ...

and more »


via lg optimus - Google News