Tuesday, May 23, 2017

Tản mạn về giao diện Android: đi thật xa rồi cũng về lại giao diện mặc định của hãng - Trang công nghệ - Trangcongnghe.com

#LGOptimus

Trang công nghệ - Trangcongnghe.com

Tản mạn về giao diện Android: đi thật xa rồi cũng về lại giao diện mặc định của hãng
Trang công nghệ - Trangcongnghe.com
Giao diện mình đã bắt đầu chơi từ những ngày đầu cầm Android với chiếc Motorola Milestone, rồi sau này qua LG Optimus 3D, các máy Nexus và mới nhất là HTC U Ultra cũng quậy banh nóc nhà. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm, cài hết cái này tới cái ...via lg optimus - Google News