Monday, April 10, 2017

LG G6 cần chiến lược nhất quán nếu không muốn bại trận - VFPress.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)

#LGOptimus

LG G6 cần chiến lược nhất quán nếu không muốn bại trận
VFPress.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)
Nhìn vào lịch sử ra mắt smartphone LG cho thấy sự bấp bênh trong nhãn hiệu, thiết kế và tính năng. Đầu tiên là Optimus năm 2010, kết thúc với Optimus G năm 2012 khi LG quyết định giữ “G” và bỏ “Optimus”. G2 và G3 là các điện thoại tốt nhưng G4 lại dùng ...

and more »


via lg optimus - Google News