Friday, April 28, 2017

Điện thoại chụp ảnh sẽ có bao nhiêu camera - VnExpress Số hóa (lời châm biếm, lời chế nhạo) (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

#LGOptimus

VnExpress Số hóa (lời châm biếm, lời chế nhạo) (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

Điện thoại chụp ảnh sẽ có bao nhiêu camera
VnExpress Số hóa (lời châm biếm, lời chế nhạo) (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)
Mẫu LG Optimus 3D vào tháng 2/2011 và HTC Evo 3D vào tháng 3 cùng năm là smartphone sở hữu camera kép đầu tiên, nhưng chúng chỉ được dùng để quay phim và chụp ảnh 3D. Khi đó, xu thế 3D đang lên ngôi, thậm chí được xem là tương lai công nghệ ...

and more »


via lg optimus - Google News